Array

 

 

 

Rolnictwo i leśnictwo Lubniewice

 

 

Kwalifikacje firmy „EKES DDD Pest Control” 


Certyfikaty, zaświadczenia i świadectwa ukończonych kursów, szkoleń i warsztatów

(dokumenty do wglądu w siedzibie firmy lub na żądanie organów kontrolnych).

Wszyscy pracownicy przechodzą co najmniej raz do roku szkolenie z zakresu DDD.

 

 • Certyfikat szkolenia w zakresie: Problemy szkodników w zakładach przemysłu spożywczego, w magazynach i supermarketach.
 • Certyfikat szkolenia w zakresie DDD a HACCP.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu DDD a HACCP.
 • Świadectwo ukończenia kursu podstawowego DDD.
 • Certyfikat szkolenia II stopnia w zakresie dezynfekcji.
 • Świadectwo ukończenia kursu II stopnia w zakresie dezynsekcji.
 • Świadectwo ukończenia kursu II stopnia w zakresie deratyzacji.
 • Świadectwo ukończenia szkolenia na stosowanie PH3 (GERMANY).
 • Świadectwo ukończenia kursu w zakresie stosowania Delicia-Gastoxin.
 • Świadectwo szkolenia w zakresie stosowania preparatów I i II klasy toksyczności.
 • Świadectwo ukończenia kursu w zakresie BHP przy zabiegach DDD.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu w zakresie organizacji przetargów.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu w zakresie zwalczania szkodników drewna.
 • Certyfikat szkolenia w zakresie biologii i zwalczania stawonogów krwiopijnych.
 • Certyfikat szkolenia w zakresie biologii i zwalczania much.
 • Certyfikat szkolenia w zakresie biologii i zwalczania gryzoni.
 • Certyfikat szkolenia: rola zakładów DDD w zagrożeniach epizootycznych – pryszczyca.
 • Certyfikat szkolenia: Aktualne problemy sanitarne w przemyśle żywnościowym.
 • Certyfikat udziału w warsztatach deratyzacyjnych.
 • Certyfikat udziału w szkoleniu na temat Systemów Zarządzania Jakością zorganizowanym przez Loyd’s Register Quality Assurance.
 • Certyfikat szkolenia: kwarantannowe szkodniki magazynowe.
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia: Proekologiczne metody ochrony kasztanowców (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa  w Skierniewicach).
 • Zaświadczenie TÜV udziału w I Międzynarodowej Konferencji Pest Control nt.: „Zwalczanie szkodników sanitarnych w przepisach polskich i Unii Europejskiej”
 • Certyfikat uczestnictwa w konferencji „ Zwalczanie szkodników sanitarnych w Przemyśle Spożywczym w świetle integracji z Unią Europejską”
 • Studium Zwalczanie Szkodników Sanitarnych w Przemyśle Spożywczym Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Wydział Medycyny Weterynaryjnej.
 • Certyfikat TÜV  Pest Control.
 • Certyfikat  TÜV  HACCP  System Zarządzania Jakością.
 • Dyplom uczestnictwa w Konferencji Naukowej „Choroby zakaźne wykorzystywane w bioterroryzmie”
 • Świadectwo uczestnictwa w konferencji nt. „Rola i znaczenie DDD w systemach zapewnienia bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu produkcyjnym – od pola do stołu konsumenta”
 • Certyfikat uczestnictwa w sympozjum „Wymogi sanitarne w przemyśle paszowym z uwzględnieniem DDD”
 • Certyfikat szkolenia „Integrowane metody ochrony przechowywanych produktów przed szkodnikami – IPM Zamienniki bromku metylu”
 • Świadectwo szkolenia „DDD w zagrożeniach bioterrorystycznych”
 • Świadectwo PSPDDiD nadania tytułu Specjalisty w zakresie DDiD.
 • Certyfikat uczestnictwa w seminarium Pest Control E.U. 2005.
 • Certyfikat szkolenia „Nowoczesne metody ochrony obiektów przed szkodnikami”
 • Certyfikat szkolenia Eurogap – Produkcja pierwotna ISO 22000.
 • Certyfikat szkolenia Nowoczesne metody zwalczania szkodników, a standardy BRC/IFS.
 • Certyfikat pełnomocnika ds. HACCP.
 • Certyfikat uczestnictwa w seminarium nt. Stawonogi wektorami i rezerwuarem chorób zakaźnych człowieka.
 • Certyfikat szkolenia „Ochrona obiektów zakładów przemysłu spożywczego przed szkodnikami zgodna z zasadami IPM, GHP/GMP, HACCP, IFS/BRC, AIB.
 • Certyfikat szkolenia: Biologiczne metody zwalczania much (Muscidae).