Array

 

 

 

Rolnictwo i leśnictwo Lubniewice

 

 

Adam Puściński

PRACE NAD EUROPEJSKIMI NORMAMI DOTYCZĄCYMI OCHRONY PRZED SZKODNIKAMI

Szanowni Państwo,
Z dużym zadowoleniem pragniemy poinformować o rozpoczęciu prac nad standaryzacją usług ochrony przed szkodnikami. Z inicjatywy CEPA (Konfederacja Europejskich Stowarzyszeń DDD w Europejskim Komitecie normalizacyjnym CEN wszczęto procedurę powstania Komitetu Technicznego, który będzie pracował nad standardami obowiązującymi w Europie. Jednocześnie pragnę przypomnieć, że wprowadzenie takich norm przez każde państwo członkowskie Unii Europejskiej jest dobrowolne,jednak przy dotychczasowym braku jakichkolwiek przepisów czy norm związanych z tą branżą istnieje duża nadzieja, że nawet jeżeli nie wszystkie państwa zaakceptują jednoznacznie takie wytyczne, to będą one przewodnikiem w prowadzeniu usług w Europie. 2 grudnia 2011 roku, w Mediolanie, odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Projektowego CEN/TC 404. Podczas tego spotkania przyjęto program prac Komitetu CEN/TC 404, którego głównym celem jest wypracowanie  europejskich standardów w zakresie ochrony przed szkodnikami.
     W pierwszym spotkaniu komitetu projektowego uczestniczyło 26 osób z 10 europejskich krajów. Językiem obowiązującym na spotkaniach jest język angielski. Na pierwszym spotkaniu powołano prowadzącego, którym został dobrze nam znany Rob Fryatt. Następnie Maitane Olabaria - kierownik programu z ramienia Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN. Następnie reprezentanci Europejskie Grupy dla Zwierząt, Malty, Holandii, Włoch, Wlk. Brytanii, Francji, Hiszpanii przedstawili działalność ich organizacji i przedstawili sytuację, jaka obecnie ma miejsce w reprezentowanych przez nich krajach. Krótkie sprawozdania przekazali również reprezentanci Niemiec, Belgii, Austrii i Rumunii.
     Przyjęto tytuł normy - PEST MANAGEMENT SERVICES- reguirements, recomendations, and basic competences - w tłumaczeniu: Usługi ochrony przed szkodnikami- wymagania, zalecenia i podstawowe kompetencje oraz zakres normy- norma określa wymagania, zalecenia i podstawowe kompetencje, jakie powinni spełniać profesjonalni wykonawcy usług ochrony przed szkodnikami tak, aby zapewnić ochronę zdrowia publicznego oraz środowiska. I już na początku pojawiły się pewne rozbieżności w rozumieniu/tłumaczeniu pewnych określeń czy definicji.
    Na pewno wymaga definicji słowo "profesjonalni". Ponadto Francuski Komitet Normalizacyjny AFNOR wyraził potrzebę lepszego zdefiniowania normy, ponieważ jest on różnie rozumiany przez poszczególnych członków reprezentujących tę organizację. Ponadto organizacja ta podkreśliła, że pewne słowa wymagają uściślenia, na przykład, jaka jest definicja "szkodnika", w jakich działach będzie miała zastosowanie powyższa norma - rolnictwie, ochronie zdrowia publicznego, ochronie drewna, innych, co definiuje słowo "firmy wykonujące te usługi" - czy są to firmy prywatne, czy inne.
      Komitet projektowy CEN/TC 404 podjął uchwałę nr 002/2010 stanowiącą powołanie trzech grup działających przy Komitecie Projektowym. Pierwsza dotyczy terminologii lub ściślej poszczególnych definicji. Grupą tą kieruje Rainer Gsell reprezentujący stowarzyszenie niemieckie. Druga grupa zajmuje się "wymaganiami i zaleceniami", a kieruje nią Maurizio De Magistris z Wloch i wreszcie trzecia grupa zajmująca się "kompetencjami", którą kieruje Peter Whittal z Wlk. Brytanii.
     Każdy może wnieść swoje uwagi do liderów poszczególnych grup w zakresie ich działania. Liderzy prześlą wyniki swoich prac do sekretariatu Komitetu Projektowego CEN/TC 404 do dnia 15 lutego 2011 roku, a sekretariat natychmiast roześle je do poszczególnych krajów członkowskich tak, aby te miały czas do przekazania swoich komentarzy do 15 marca 2011 roku.
      Komitet Projektowy CEN/TC 404 podjął także uchwałę nr 003/2010 o współpracy z CEPA - Konfederacją Europejskich Stowarzyszeń DDD o natychmiastowym poinformowaniu o tej uchwale CEPA. Kolejną uchwałą jaką podjął Komitet Projektowy CEN/TC 404, jest współpraca Komitetu z EUROGROUP FOR ANIMALS - Europejską Grupą dla Zwierząt. Wyrażono także potrzebę określenia, czy i w jakim stopniu istnieje potrzeba współpracy z takimi organizacjami, jak:

  • CEFIC - Grupa farmaceutyczna;
  • Europejskie organizacje standardów żywnościowych;
  • FENI - Europejskie Stowarzyszenie czystości;
  • ANEC - organizacja konsumencka;
  • NORMAPME - małe i średnie przedsiębiorstw

     Zostało również podkreślone, że w grupie WG$ Komitetu Normalizacyjnego TC346 zajmującego się "Ochroną dóbr kultury" ujęto jako jeden z tematów "Zintegrowaną ochronę przed szkodnikami".
     Następne spotkanie Komitetu Technicznego TC 404 odbędzie się 4 i 5 kwietnia w Londynie. Pragniemy także Państwa poinformować, że Polska wyraziła pozytywną opinię co do powołania Komitetu Technicznego 404. Przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym zostaje właśnie powołany Komitet Techniczny lustrzany do CEN/TC 404.
       Najważniejsze pytanie, jakie sobie wszyscy zadajemy, to kiedy będziemy mieli gotową normę. Jak Państwo widzicie, już na pierwszym spotkaniu pojawiło się wiele pytań i niejasności. Zakres naszego działania jest bardzo szeroki i w związku z tym tworzona właśnie norma będzie musiała ująć wszystkie pola działania. Z tego, co wyjaśniono nam w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym  przeciętny czas powstawania normy to 3 lata. Tak więc my możemy spodziewać się "naszej" normy w 2014 roku. Wydaje się bardzo długo, ale może wreszcie nasza praca będzie miała jakieś ramy nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.